δραστηριότητες

Τα χελιδονίσματα
Κεφαλόδεσμοι
Η Ελιά
Το Δωδεκάθεο
Unicef
Ιστορία της γραφής
Τα δόντια μας
Γιορτή της Μητέρας
Μάης
Eυρώ
Πληροφορική
Αισθητική Αγωγή

 

    Οι δραστηριότητες που έγιναν στις τάξεις βασίστηκαν κυρίως σε εκπαιδευτικό υλικό μουσειοσκευών και εκπαιδευτικών φακέλλων αρμοδίων φορέων, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό της ύλης των μαθητών και στη διαφοροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας απ' τις καθιερωμένες καθημερινές δραστηριότητες και το σχολικό εγχειρίδιο. Τα παιδιά μέσα από ένα πλούσιο υλικό είχαν την ευκαιρία να μάθουν, να παίξουν, να δραματοποιήσουν, να δουν προβολές και να έρθουν σε επαφή με ποικίλλα μουσειακά εκθέματα που ήρθαν στις τάξεις μας.