Πληροφορική

 

    Το μάθημα της Πληροφορικής γίνεται στις τάξεις Δ, Ε, Στ, σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα για το σκοπό αυτό. Ο μέχρι στιγμής εξοπλισμός μας αποτελείται από ένα δίκτυο εννέα (9) υπολογιστών, συνδεδεμένων μεταξύ τους με συνδεσμολογία τύπου bus.

    Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον Η/Υ και ειδικότερα η χρήση του στην αναζήτηση της Πληροφορίας (ως μονάδα γνώσης) και η πρακτική αξιοποίησή της.

    Γι' αυτούς τους λόγους οι μαθητές ασχολούνται με τη λειτουργία της σουίτας εφαρμογών Office της Microsoft, καθώς και με διαδικασίες αναζήτησης πληροφοριών από multimedia εφαρμογές και από το Internet.

Home Up