Η Ελιά

Φάσεις προγράμματος
Α΄ Ενότητα
Β΄ Ενότητα
Γ΄ Ενότητα
Δ΄ Ενότητα
Δραστηριότητες

 

Πρόγραμμα "Η Ελιά" - Υπεύθυνες δασκάλες: Νίκη Θανασιά, Χριστίνα Ντιντίκου

    Εκμεταλλευόμενοι μέρος της ύλης του σχολικού προγράμματος ξεκινήσαμε να συντάξουμε και να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το θέμα "Η Ελιά" ήταν κατάλληλο για τις ηλικίες των παιδιών, γιατί είναι οικείο λόγω των εσωτερικών συνθηκών (παλιές δυνατότητες) και ταυτόχρονα ξένο, γιατί απευθύνεται σε μαθητές μεγάλου αστικού κέντρου. Πράγματι καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος (το οποίο συνεχίζεται) η συμμετοχή των παιδιών ήταν ενθουσιώδης και το ενδιαφέρον αμείωτο.