ιστορία

Διευθυντές
Στατιστικά

 

 

 

 

Από το απογευματινό στο ολοήμερο...

    Με Π.Δ. (ΦΕΚ 365/8 Νοεμ. 1930) ιδρύεται πενταθέσιο Δημοτικό Σχολείο στη συνοικία Αγ. Ζώνης και Κυψέλης με το όνομα 49ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Δ.Π., το οποίο μετονομάζεται σε 30ο την 29η Μαΐου 1934 (ΦΕΚ 180/6 Ιουν. 1934). Το 1948 προάγεται σε εξατάξιο, το 1962 σε 9θέσιο, σε 11θέσιο το 1963 και το 1964 σε 12θέσιο. Τέλος, υποβιβάζεται και λειτουργεί ως 10θέσιο από το 1993 (Δ4/217/23-4-93 ΥΠΕΠΘ).

    Από την Αγ. Ζώνης μεταστεγάζεται στη Φωκ. Νέγρη και από το 1980 στο σημερινό διδακτήριο.

    Η ζωή μας στο σημερινό διδακτήριο κύλησε σε βάρδιες , πρωινή και απογευματινή. Από το Δεκέμβριο του 1998, και μετά από σύμπτυξη τμημάτων με το συστεγαζόμενο 27ο Δημοτικό Σχολείο, λειτουργούμε σε πρωινό ωράριο. Τα δύο τελευταία σχολικά έτη έχουμε ενταχθεί μαζί με το 27ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στο πιλοτικό πρόγραμμα "Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο" με το όνομα "Πολύμνια" .

 

Φωτογραφίες από την έναρξη της ένταξης του σχολείου μας στο "Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο"