Διευθυντές

 

Δάσκαλοι που υπήρξαν Διευθυντές του σχολείου μας μετά το 1980

(κατά χρονολογική σειρά)

Χριστοπούλου Μαρία
Ψάλας Γεώργιος
Μαυροπάνος Δημήτριος
Καζαντζής Παύλος
Ψαρογιαννακόπουλος Σωκράτης
Τασιούλη Παρασκευή
Νταμπάνη Κυριακή
Σαρρή Αικατερίνη

 

Home Up