Επικοινωνία

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 

Στέλνοντάς μας e-mail

Στέλνωντάς μας fax στο 01-8815100

Παίρνοντάς μας τηλέφωνο στο 01-8815100

 

Το σχολείο μας